Viestintätoimisto CRE8 Oy on saanut valmennuskursseja järjestäviltä yhteisöiltä ja yrityksiltä toimeksiannon seurata uudistusta. Olemme perehtyneet uudistukseen sekä siitä käytyyn ja keskusteluun.

Opetus- ja kulttuuriministeriö perusti työryhmän uudistamaan korkea-asteen valintakoemenettelyä. Työryhmä julkaisi raporttinsa 4.11.2016.

Työryhmän tavoitteena on ollut pienentää valintakokeiden kuormittavuutta: työryhmä esittää, että YO-koe olisi jatkossa pääasiallinen valintakriteeri korkea-asteelle.

Alla olevista dokumenteista voit tutustua työmme tuloksiin.

Materiaalia päättäjille

Raportti päättäjille

OKM:n Valintakoeuudistus 2017- Raportti Päättäjille - Viestintätoimisto CRE8

Tiivistelmä päättäjille

OKM:n Valintakoeuudistus 2017 - Tiivistelmä Päättäjille - kansikuva - Viestintätoimisto CRE8

Saatekirje päättäjille

OKM:n Valintakoeuudistus 2017 - Saatekirje Poliitikoille - Kansikuva

Materiaalia korkea-asteen henkilöstölle

Raportti korkea-asteen henkilöstölle

Tiivistelmä korkea-asteen henkilöstölle

Saatekirje korkea-asteen henkilöstölle

Materiaalia rehtoreille

Raportti rehtoreille

Tiivistelmä rehtoreille

Saatekirje rehtoreille