Comiq - Teknologiayritysten kasvun kärjessä

Comiq Group Oy on vuodesta 2013 alkaen sijoittunut Deloitte Tecnology fast 50 listalla. Avustamme Comiqia kestävän kasvun tiellä. Osana yhteistä taivalta olemme kehittäneet yhtiön ulkoista ja sisäistä viestintää.

Comiq on oiva esimerkki osoittamaan ketterän teknologian muodostamien tarpeiden ja tietotaidon viemistä järjestelmiin tavalla, joka yhdistää sisäistä ja ulkoista viestintää tehokkaisiin ja tuloksellisiin kanaviin.

 

Lue lisää »

Kotisivut

Graafinen ohjeisto

Intranet

Valintakoeuudistus - Liiketoiminnan jatkuvuus turvattu

Joukko yliopiston pääsykokeisiin valmennusta tarjoavia tahoja palkkasi Viestintätoimisto CRE8 Oy:n selvittämään ja vaikuttamaan Opetus- ja kulttuuriministeriön ajamaan valintakoeuudistukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö joutui perääntymään alkuperäisestä linjanvedoistaan, jonka mukaan valmennuskursseista tulisi luopua kokonaan. Työmme tuloksena yliopistot ovat säilyttämässä valintakokeet merkittävänä sisäänottoväylänä.

Lue lisää »

Selvitystyöt

Asiantuntijatapaamiset

Lobbaaminen

Media- ja Some -vaikuttaminen

Ben Zyskowicz - 15 395 ääntä

Toteutimme Kansanedustaja Ben Zyskowiczille tuloksellisen vaalikampanjan eduskuntavaaleihin 2015 käyttäen hyväksi uusia tapoja ja kanavia kampanjoida. Perinteisen strategisen kampanjasuunnittelun lisäksi avustimme sosiaalisen median käytössä sekä ulostulojen suunnittelussa ja jalkauttamisessa.

Vaalitiimin työn tuloksena Ben sai uuden www.benkku.fi -osoitteen, uuden ilmeen ja tietenkin omat kotisivut sekä sosiaalisen median kanavat. Lisäksi tiimi valmisteli huomiota herättäneen Benin listan, josta on tullut aikamme puhutuimpia poliittisia avauksia.

Lue lisää »

Toimitamme markkinonintiviestinnän
palvelut avaimet käteen periaatteella

 

Tulokset ratkaisevat! Saatko aikaan kysyntää tai kysyntään parantavia ilmiöitä? Tavoitteena voi olla tehokkuuden parantaminen, kustannusten vähentäminen tai myynnin kasvattaminen.

Julkisen keskustelun, verkostoitumisen, yhteyksien ja asiantuntijoiden kautta tapahtuvan kommunikoinnin sekä tiedonvaihdon tuloksena päästään esittämään argumentteja oman asian puolesta ja/tai haittoja vastaan.

Ota rohkeasti yhteyttä

Perinteisessä mallissa kustantaja saa 80% ja kirjailija 20% tuotoista. Meillä asia menee toisin päin. Kulujen osuus minimoidaan tehokkaasti ennakkomarkkinoimalla teosta, jolloin voidaan kattaa taitto- ja painokulut.

Lähetä

Postiosoite

Kaurapellonkatu 2 B 6
01520 Vantaa

Y-Tunnus

2173689-3