Viestintätoimisto CRE8 – Osaaminen

Strateginen suunnittelu

Kartoittamme taustat ja tavoitteet analysoimalla ja esittelemällä erilaisia vaihtoehtoja. Ratkaisuja varten luomme realistisen toimintasuunnitelman, jossa ehdotamme toimenpiteitä ja kanavia. Suunnitelmassa arvioimme miten viestintätoimenpiteiden voidaan arvioida vaikuttavan tuloksekkaasti.

Valokuvaaminen ja retusointi

Markkinointiviestinnässä puhuttelevien, huomiota ja tunteita herättävien kuvien merkitystä ei voi korostaa liikaa. Kilpailijoista erottuva persoonallinen kuva on keskeinen tapa tukea viestintää. Onnistunut valokuva on otetun ja retusoidun kuvan tulos.

Graafinen suunnittelu

Ilmeen, eli visuaalisen suunnittelun avulla vastaanottajaa kiinnostuu ja tulkitsee viestintää. Typografiaa, värejä ja kuvia yhdistelemällä luodaan ja taitetaan graafinen ohjeisto, joka pitää sisällään viestin ja siihen sisällytettävät elementit: logot, käyntikortit, ilmoitukset, esitteet, kotisivut, mainokset ja liikkuvan kuvan.

Toiminnallinen suunnittelu

Viestin strategian ja visuaalisuuden tueksi suunnitellaan käytettävyydeltään kiinnostavia ja huomiota herättäviä viestintäratkaisuja nostamaan sanoma uudelle tasolle. Toiminnallinen suunnittelu nostaa vastaanottajan kiinnostusta, herättää huomiota ja hurmaa käytettävyydellä.

Tekninen toteutus

Olipa kyseessä painettuun, digitaaliseen, mobiiliin, sovellukseen, ääneen tai tuoksuun sidottu ratkaisu, osaamme toteuttaa sen teknisesti. Toteutustapoja on lukematon määrä. Ole yhteydessä ja esitä meille toivomus niin etsimme yhdessä parhaan ratkaisun.

Hakukoneoptimointi ja mainonta

Uskomme vahvaan monikanavaiseen markkinointiin, jossa yhdistyvät perinteiset ja digitaaliset markkinointikanavat. Osana tätä prosessi räätälöimme ja automatisoimme hakukoneoptimointia sekä hakukonemarkkinointia.

Sosiaalinen media

Sosiaalisen median ratkaisut ovat korostuneet niiden käytön lisääntymisen myötä. Sosiaalista mediaa voidaan käyttää tavoitteiden pohjalta eri tarkoituksiin. Viestinnän mahdollisuuksien kirjo ulottuu yhteydenpidosta julkisesti tai rajoitetusti ryhmistä, työnhausta, tiedottamisesta ja kokemuksista tai tarjotuista tuotteista ja palveluista blogaamisesta, aina visuaalisiin verkostoihin.

Mittaus ja seurantatyökalut

Sitä saa mitä mittaa on totta viestinnän saralla. Tärkein asia on kyky osoittaa strategian ja sen pohjalta tehtyjen toimien tuloksia. Yritysasiakkaille tärkeintä on tulos ja liiketoiminnan kasvu. Yhdistykselle ja yksityishenkilölle tarpeet saattavat olla näkyvyyttä, seuraajia tai muuta kasvua. Mittarit asetetaan tavoitteiden ja toimien pohjalta, kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden.

Poliittisen kampanjat

CRE8 on toimintansa aikana toteuttanut isoja ja vaikuttavia mittasuhteita saaneita poliittisia kampanjoita. Yhteisöverouudistuksen käynnistänyt kampanja vuonna 2012, Yliopistovaalien kattokampanja 2013 ja Work Pride -kampanja 2015 ovat esimerkkejä onnistuneista kampanjoista, joilla on vaikutettu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sitä kautta päätöksentekoon.

Vaalikampanjat

CRE8 on tehnyt vaalikampanjoita vuodesta 2008 lähtien kaikkiin suomen vaaleihin. Kirkollis-, korkeakoulu-, kunnallis-, eduskunta-, europarlamentti- ja presidentinvaalit ovat CRE8:n henkilökunnalle tuttuja. Lisäksi CRE8:n osakkaita on kutsuttu erilaisiin vaaleihin kampanjapäälliköiksi, neuvonantajiksi, ydinryhmätyöskentelyyn tai puolueyhteisöjen sisäisissä vaaleissa.

Selvitystyö

Syvästi oppinut tunnustaa tietämättömyytensä. Kokonaiskuvan selvittäminen on iso osa vaikuttamista. Ennen tekemistä pitää selvittää asioiden taustat, syy-seuraussuhteet ja riippuvaisuustekijät. Tieto on paitsi valtaa, myös sosiaalista pääomaa, vaikuttaa itseä koskeviin asioihin nyt ja tulevaisuudessa.

Tekstin tuottaminen ja kirjoitukset

Tekstiä tuotetaan asiakkaan lähtökohdat, asiayhteys ja tyyli huomioiden. Kirjoitamme ja tuemme kirjoitusprosessia asiakkaan kanssa tuoden esille uusia näkökulmia ja viestikärkiä, joilla keskusteluun vaikutetaan halutulla tavalla.

Vaikuttaminen

CRE8 jakaa filosofi Rousseaun ajatuksen, jonka mukaan “Jokaisen, jonka on lakia noudatettava, on myös voitava vaikuttaa sen säätämiseen.” Olipa kyseessä lainsäädäntömuutos, asetus, lain tulkinta tai sen soveltaminen on keskusteluun hyvä osallistua, jos haluaa saada muutosta aikaan.

Julkaisujen suunnittelu

Taittoprosessin aikana määrittelemme tavoitteet, sisällöt, aikataulut ja vastuuhenkilöt, kuten missä tahansa muussakin projektissa vakiintuneella toimintatavallamme. CRE8 Oy on rekisteröity kustantaja, joka lisää jokaiseen julkaisuun ISBN numeron.

Painatuksen kilpailutus

Kauttamme on mahdollista kilpailuttaa kaikki painomateriaali. Toimintamme aikana olemme tutustuneet alaan ja erilaisiin eri toimijoihin. Olemme luoneet hyvät välit joustaviin ja laadukkaisiin toimijoihin, joiden hinnat eivät päätä huimaa.

Julkaisujen taitto

Julkaisemme lehtiä, e-lehtiä, kirjoja ja e-kirjoja.
CRE8 Oy:n julkaisutoiminta perustuu malliin, jossa CRE8 veloittaa asiakkailta prosessissa syntyneet kulut. Kustannusrakenteemme on asiakakalle riskittömämpi ja hyvin suunniteltu prosessimme antaa kaikista toimistamme ennakoitavan ja tarkan kustannusarvion. Julkaisun tuotoista enemmistö päätyykin asiakkaalle.

Markkinointi ja jakelukanavat

Autamme kustantamiemme teosten markkinoinnissa ja jakelukanavien löytämisessä. Uskomme vahvasti osaamiseemme ja olemme valmiita toimimaan 20% komissiolla julkaisun markkinointitoimien ja jakelukanavien osalta.

+ Markkinointiviestintä

Strateginen suunnittelu

Kartoittamme taustat ja tavoitteet analysoimalla ja esittelemällä erilaisia vaihtoehtoja. Ratkaisuja varten luomme realistisen toimintasuunnitelman, jossa ehdotamme toimenpiteitä ja kanavia. Suunnitelmassa arvioimme miten viestintätoimenpiteiden voidaan arvioida vaikuttavan tuloksekkaasti.

Valokuvaaminen ja retusointi

Markkinointiviestinnässä puhuttelevien, huomiota ja tunteita herättävien kuvien merkitystä ei voi korostaa liikaa. Kilpailijoista erottuva persoonallinen kuva on keskeinen tapa tukea viestintää. Onnistunut valokuva on otetun ja retusoidun kuvan tulos.

Graafinen suunnittelu

Ilmeen, eli visuaalisen suunnittelun avulla vastaanottajaa kiinnostuu ja tulkitsee viestintää. Typografiaa, värejä ja kuvia yhdistelemällä luodaan ja taitetaan graafinen ohjeisto, joka pitää sisällään viestin ja siihen sisällytettävät elementit: logot, käyntikortit, ilmoitukset, esitteet, kotisivut, mainokset ja liikkuvan kuvan.

Toiminnallinen suunnittelu

Viestin strategian ja visuaalisuuden tueksi suunnitellaan käytettävyydeltään kiinnostavia ja huomiota herättäviä viestintäratkaisuja nostamaan sanoma uudelle tasolle. Toiminnallinen suunnittelu nostaa vastaanottajan kiinnostusta, herättää huomiota ja hurmaa käytettävyydellä.

Tekninen toteutus

Olipa kyseessä painettuun, digitaaliseen, mobiiliin, sovellukseen, ääneen tai tuoksuun sidottu ratkaisu, osaamme toteuttaa sen teknisesti. Toteutustapoja on lukematon määrä. Ole yhteydessä ja esitä meille toivomus niin etsimme yhdessä parhaan ratkaisun.

Hakukoneoptimointi ja mainonta

Uskomme vahvaan monikanavaiseen markkinointiin, jossa yhdistyvät perinteiset ja digitaaliset markkinointikanavat. Osana tätä prosessi räätälöimme ja automatisoimme hakukoneoptimointia sekä hakukonemarkkinointia.

Sosiaalinen media

Sosiaalisen median ratkaisut ovat korostuneet niiden käytön lisääntymisen myötä. Sosiaalista mediaa voidaan käyttää tavoitteiden pohjalta eri tarkoituksiin. Viestinnän mahdollisuuksien kirjo ulottuu yhteydenpidosta julkisesti tai rajoitetusti ryhmistä, työnhausta, tiedottamisesta ja kokemuksista tai tarjotuista tuotteista ja palveluista blogaamisesta, aina visuaalisiin verkostoihin.

Mittaus ja seurantatyökalut

Sitä saa mitä mittaa on totta viestinnän saralla. Tärkein asia on kyky osoittaa strategian ja sen pohjalta tehtyjen toimien tuloksia. Yritysasiakkaille tärkeintä on tulos ja liiketoiminnan kasvu. Yhdistykselle ja yksityishenkilölle tarpeet saattavat olla näkyvyyttä, seuraajia tai muuta kasvua. Mittarit asetetaan tavoitteiden ja toimien pohjalta, kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden.

+ Vaikuttajaviestintä

Poliittisen kampanjat

CRE8 on toimintansa aikana toteuttanut isoja ja vaikuttavia mittasuhteita saaneita poliittisia kampanjoita. Yhteisöverouudistuksen käynnistänyt kampanja vuonna 2012, Yliopistovaalien kattokampanja 2013 ja Work Pride -kampanja 2015 ovat esimerkkejä onnistuneista kampanjoista, joilla on vaikutettu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sitä kautta päätöksentekoon.

Vaalikampanjat

CRE8 on tehnyt vaalikampanjoita vuodesta 2008 lähtien kaikkiin suomen vaaleihin. Kirkollis-, korkeakoulu-, kunnallis-, eduskunta-, europarlamentti- ja presidentinvaalit ovat CRE8:n henkilökunnalle tuttuja. Lisäksi CRE8:n osakkaita on kutsuttu erilaisiin vaaleihin kampanjapäälliköiksi, neuvonantajiksi, ydinryhmätyöskentelyyn tai puolueyhteisöjen sisäisissä vaaleissa.

Selvitystyö

Syvästi oppinut tunnustaa tietämättömyytensä. Kokonaiskuvan selvittäminen on iso osa vaikuttamista. Ennen tekemistä pitää selvittää asioiden taustat, syy-seuraussuhteet ja riippuvaisuustekijät. Tieto on paitsi valtaa, myös sosiaalista pääomaa, vaikuttaa itseä koskeviin asioihin nyt ja tulevaisuudessa.

Tekstin tuottaminen ja kirjoitukset

Tekstiä tuotetaan asiakkaan lähtökohdat, asiayhteys ja tyyli huomioiden. Kirjoitamme ja tuemme kirjoitusprosessia asiakkaan kanssa tuoden esille uusia näkökulmia ja viestikärkiä, joilla keskusteluun vaikutetaan halutulla tavalla.

Vaikuttaminen

CRE8 jakaa filosofi Rousseaun ajatuksen, jonka mukaan “Jokaisen, jonka on lakia noudatettava, on myös voitava vaikuttaa sen säätämiseen.” Olipa kyseessä lainsäädäntömuutos, asetus, lain tulkinta tai sen soveltaminen on keskusteluun hyvä osallistua, jos haluaa saada muutosta aikaan.

+ Taitto- ja julkaisut

Julkaisujen suunnittelu

Taittoprosessin aikana määrittelemme tavoitteet, sisällöt, aikataulut ja vastuuhenkilöt, kuten missä tahansa muussakin projektissa vakiintuneella toimintatavallamme. CRE8 Oy on rekisteröity kustantaja, joka lisää jokaiseen julkaisuun ISBN numeron.

Painatuksen kilpailutus

Kauttamme on mahdollista kilpailuttaa kaikki painomateriaali. Toimintamme aikana olemme tutustuneet alaan ja erilaisiin eri toimijoihin. Olemme luoneet hyvät välit joustaviin ja laadukkaisiin toimijoihin, joiden hinnat eivät päätä huimaa.

Julkaisujen taitto

Julkaisemme lehtiä, e-lehtiä, kirjoja ja e-kirjoja.
CRE8 Oy:n julkaisutoiminta perustuu malliin, jossa CRE8 veloittaa asiakkailta prosessissa syntyneet kulut. Kustannusrakenteemme on asiakakalle riskittömämpi ja hyvin suunniteltu prosessimme antaa kaikista toimistamme ennakoitavan ja tarkan kustannusarvion. Julkaisun tuotoista enemmistö päätyykin asiakkaalle.

Markkinointi ja jakelukanavat

Autamme kustantamiemme teosten markkinoinnissa ja jakelukanavien löytämisessä. Uskomme vahvasti osaamiseemme ja olemme valmiita toimimaan 20% komissiolla julkaisun markkinointitoimien ja jakelukanavien osalta.

Projektit

Teemme töitä asiakkaiden ja heidän asiakkaidensa eteen.

 • Krog Madame – Mediterranean Bistro

  Loimme Krog Madamelle uuden välimerellisemmän strategian, uuden graafisen ilmeen, siihen sisältyneen ohjeiston sekä materiaalit, uudet kotisivut, sosiaalisen median strategian ja käytännön markkinointitoimet sekä perinteisissä että sosiaalisissa medioissa.

 • foilChat – Encrypted Messenger

  Päivitimme foilChat Oy:n yritysilmeen ja kotisivut vastaamaan paremmin yrityksen itselleen asettamia räjähdysmäisiä kasvutavoitteita. CRE8 on auttanut foilChattiä kaikissa eteen tulleissa ongelmissa. Yrityksen valuaatio on moninkertaistunut yhteistyön aloittamisen jälkeen.

 • Ravintola Bangkok

  Viestintätoimisto CRE8 toteutti Ravintola Bangkokin kotisivujen graafisen ulkoasun. Projektin aikana luotiin graafinen ilme, kotisivujen ulkoasu ja alasivut. Lisäksi toteutettiin menupohja.

Referenssit

Viestintätoimisto CRE8 Oy – Esimerkkejä vuodesta 2008

Ohjelmasuomi
Ben Zyskowicz
Mors Digitalis
Lailliset Palvelut
Meri Makasiini
foilChat
Probba ry
Kokoomusnuoret
Piccolo Mondo
Royal Line
White Lady
Petri Sarvamaa
Comiq
Krog Madame
Bangkok Nightclub
Kaunis Johanna
Kansanedustaja Jukka Kopra
Susanna Koski
 • “Sivujen ulkoasu ja toiminnallisuus on saanut kehuja. Näkyvyys hakukoneissa on kasvanut ja sivuilla käy enemmän vierailijoita”

  Esa Aaltonen, Datatrio Oy
 • “Perinteisen vaalikampanjoinnin lisäksi Viestintätoimisto CRE8 toi vahvasti osaamistaan esille sosiaalisen median strategioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa osana vaalitiimiäni. Saimme kasattua tiimin ja laajennettua kampanjan näkyvyyttä sosiaalisia medioita apuna käyttäen. Niin ja onhan mulla nykyään Facebookissa omat fanisivut, joita voi käydä tykkäämässä!”

  Ben Zyskowicz, kansanedustaja
 • “Ilman CRE8:n panosta kirjaa ei olisi välttämättä tehty saati painettu. Olemme kiitollisia CRE8:n panokseen kirjan kustantamisen, myynnin ja ennen kaikkea julkisuudessa pitämiseen tähdättyjen toimien toimesta. Prosessin aikana olemme onnistuneet jakamaan kirjat jokaiselle kansanedustajalle, osallistuneet kansainvälisiin konferensseihin ja päässeet vaikuttamaan suoraan päättäjiin. Kirjaa on painettu kohta 10 000 kappaletta!” 

  Rauli Partanen ja Janne M. Korhonen      
 • “Meillä ei ollut ennalta kokemusta kirjojen tekemisestä. Onneksi tietotaitoa oli saatavilla asiantuntevalta porukalta. Yhdessä opimme monia uusia asioita mitä tulee kirjojen myyntiin ja markkinointiin. CRE8:n palveluja on helppo suositella, sillä heillä on osaaminen taittamisen ja markkinoinnin osalta kunnossa. Erityisen korkealle arvostamme CRE8:n panosta kirjamme toimittamisessa julkaisukuntoon sekä tehokasta prosessia taitosta painatukseen ja jakeluun saakka.”

  Henri Heikkinen ja Antti Vesala
 • “Olen tyytyväinen työn tuloksiin. Lähdimme hakemaan kasvua, ja kasvua olemme saaneet. Kannattavuutemme on noussut! Asiakkaat kehuvat tietävänsä aikaisempaa paremmin, miten meidät tavoittaa ja mitä meillä on tarjolla. Yritysmyynti on kehittynyt hienosti. Olen tyytyväinen saamaani asiakaspalautteeseen.” – Mohamed Lassaoui, Ravintola Coma, Omistaja

  Ravintola Coma
 • “Olen tyytyväinen työn tuloksiin. Lähdimme hakemaan kasvua, ja kasvua olemme saaneet. Kannattavuutemme on noussut! Asiakkaat kehuvat tietävänsä aikaisempaa paremmin, miten meidät tavoittaa ja mitä meillä on tarjolla. Yritysmyynti on kehittynyt hienosti. Olen tyytyväinen saamaani asiakaspalautteeseen.” – Mohamed Lassaoui, Ravintola Coma, Omistaja

  Ravintola Coma
 • “Meillä ei ollut ennalta kokemusta kirjojen tekemisestä. Onneksi tietotaitoa oli saatavilla asiantuntevalta porukalta. Yhdessä opimme monia uusia asioita mitä tulee kirjojen myyntiin ja markkinointiin. CRE8:n palveluja on helppo suositella, sillä heillä on osaaminen taittamisen ja markkinoinnin osalta kunnossa. Erityisen korkealle arvostamme CRE8:n panosta kirjamme toimittamisessa julkaisukuntoon sekä tehokasta prosessia taitosta painatukseen ja jakeluun saakka.”

  Henri Heikkinen ja Antti Vesala
 • “Ilman CRE8:n panosta kirjaa ei olisi välttämättä tehty saati painettu. Olemme kiitollisia CRE8:n panokseen kirjan kustantamisen, myynnin ja ennen kaikkea julkisuudessa pitämiseen tähdättyjen toimien toimesta. Prosessin aikana olemme onnistuneet jakamaan kirjat jokaiselle kansanedustajalle, osallistuneet kansainvälisiin konferensseihin ja päässeet vaikuttamaan suoraan päättäjiin. Kirjaa on painettu kohta 10 000 kappaletta!” 

  Rauli Partanen ja Janne M. Korhonen      
 • “Perinteisen vaalikampanjoinnin lisäksi Viestintätoimisto CRE8 toi vahvasti osaamistaan esille sosiaalisen median strategioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa osana vaalitiimiäni. Saimme kasattua tiimin ja laajennettua kampanjan näkyvyyttä sosiaalisia medioita apuna käyttäen. Niin ja onhan mulla nykyään Facebookissa omat fanisivut, joita voi käydä tykkäämässä!”

  Ben Zyskowicz, kansanedustaja
 • “Sivujen ulkoasu ja toiminnallisuus on saanut kehuja. Näkyvyys hakukoneissa on kasvanut ja sivuilla käy enemmän vierailijoita”

  Esa Aaltonen, Datatrio Oy

Töihin meille

Haemme joukkoomme luovia graafisia suunnittelijoita sekä taitavia teknisiä toteuttajia työskentelemään projektiluontoisten freelancetöiden parissa.

Yhteystiedot

Puhelinnumero

+358 50 364 0138
+358 50 584 2158

Sähköposti

info@cre8.fi
etunimi.sukunimi@cre8.fi

Käyntiosoite

Museokatu 9
00100 Helsinki

Pysäköinti

Albertinkatu tai
Hietalahdentori

Postiosoite

Fredrikinkatu 81 C 46
00100 Helsinki