Puhallus

Markkinointiviestintää asiakkaan avuksi

Pintojen painepuhallus sopii tekniikkana hyvin pinnoilla, joita hiominen voi vahingoittaa.


Liikuteltava laitteisto kulkee paikasta toiseen kuorma-autossa, joka on varusteltu ympärivuotiseen käyttöön. Palveluun kuuluu kuljettaja, joka toimii puhallusteknikkona tarjoten avaimet käteen palvelua kunkin asiakkaan tarpeet huomioiden.CRE8 sai toimeksiannon hoitaa yrityksen markkinointiviestintä. Ensimmäiseksi kartoitettiin ja suunniteltiin nimi puhallus.pro. Tuotemerkkiä varten luotiin graafisen ohjeisto ja siihen liittyvät värit ja fontit logoa unohtamatta. Palvelun tunnetuksi tekemistä varten luotiin kotisivut, joita on mahdollista selata helposti, näyttölaitteen koosta riippumatta.Sivut hakukoneoptimoitiin ja sivuja varten avattiin kanavat, joiden kautta tavoitetaan potentiaalisimmat asiakasryhmät. Markkinointia varten tehtiin EU:n tietosuoja-asetuksen vaatima tietosuojaseloste täyttämään lain vaatimukset.