Comiq

Teknologiayritysten kasvun kärjessä

Comiq Group Oy on vuodesta 2013 alkaen sijoittunut Deloitte Tecnology fast 50 listalla. Avustamme Comiqia kestävän kasvun tiellä. Osana yhteistä taivalta olemme kehittäneet yhtiön ulkoista ja sisäistä viestintää.

Comiq on oiva esimerkki osoittamaan ketterän teknologian muodostamien tarpeiden ja tietotaidon viemistä järjestelmiin tavalla, joka yhdistää sisäistä ja ulkoista viestintää tehokkaisiin ja tuloksellisiin kanaviin.

Kotisivut

Graafinen ohjeisto

Intranet

Määrätietoisilla toimilla olemme yhdessä onnistuneet parantamaan brändin arvoa, erilaistumaan kilpailijoista omalla asemoidulla, perosoonallisella ja mieleenpainuvalla ilmeellä. Henkilökuntamme, asiakkaamme ja kilpailijamme tietävät uudistuksen jälkeen entistä paremmin keitä olemme, mitä teemme ja mistä Comiqin tuottama omaleimainen lisäarvo syntyy.

– Antti Öfversten

Kuten niin monet teknologiayhtiöt painii Comiq samojen työvoiman ja asiakkaiden määrän kohdanto-ongelman kanssa. Kova kasvutahti yhdistettynä erittäin kilpailtuun teknologiasektoriin vaikeuttavat työvoiman saantia erilaisten asiakkaiden muuttuviin projekteihin.

Meidän yrityksemme kulttuuriin sopivien osaajien löytäminen on liiketoiminnallemme ensiarvoisen tärkeää. Comiqin kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa työvoiman saatavuuden kautta tapahtuva kasvu on tärkeää asia. Parhaat osaajat hakeutuvat yrityksiin, joissa on vahva ja positiivinen yrityskulttuuri. CRE8 Oy:n avustuksella olemme onnistuneet viestimään itsestämme entistä tehokkaammin. CRE8ltä tulleet ideat rekrytoinnista ovat poikineet yhteistyötä lukuisten toimijoiden kanssa ja helpottaneet ponnisteluitamme rekrytoinnissa.

– Hanna Koivula