Valintakoeuudistus

Liiketoiminnan jatkuvuus turvattu

Joukko yliopiston pääsykokeisiin valmennusta tarjoavia tahoja palkkasi Viestintätoimisto CRE8 Oy:n selvittämään ja vaikuttamaan Opetus- ja kulttuuriministeriön ajamaan valintakoeuudistukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö joutui perääntymään alkuperäisestä linjanvedoistaan, jonka mukaan valmennuskursseista tulisi luopua kokonaan. Työmme tuloksena yliopistot ovat säilyttämässä valintakokeet merkittävänä sisäänottoväylänä.

Kokeita edeltävät valmennuskurssit ja niitä järjestävien tahojen toiminta on tulevaisuudessakin turvattu, sillä merkittävä osa opiskelijoista tulee jatkossakin pyrkimään valintakokeiden kautta korkea-asteelle.

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä CRE8 Oy:n toiminnana tuloksena heränneeseen julkiseen keskusteluun. Koemme, että keskustelua on viety oikeaan suuntaan ja päättäjät on lopultakin saatu herätettyä kaavailtujen muutosten aiheuttamain epätasa-arvoa lisääviin vaikutuksiin. – Janne Nousiainen, Valmennuskeskus Oy