Valintakoeuudistus

Liiketoiminnan jatkuvuus turvattu

Valmennuskursseja järjestävät tahot antoivat vuonna 2016 CRE8 Oy:lle toimeksiannon selvittää Opetus- ja kultuuriministeriön (OKM) korkeakoulujen valintakokeisiin liittyviä muutoksia. Julkisuudessa OKM oli viestinyt, että valintakokeet loppuvat. Toimeksiantajat pelkäsivät liiketoimintansa puolesta ja halusivat vaikuttaa muutoksen laajuuteen ja toimeenpanon aikatauluun.

 

CRE8 selvitti tapahtumien kulkua ja nosti asiasta keskustelua sekä julkisesti että taustavaikuttajien kautta. Viestinä oli valintakokeiden merkitys korkeakouluille, lukioille sekä yksittäiselle opiskelijalle ja opiskelijan perheelle.

 

Kokosimme yhteen uudistuksen syntyyn ja sen tuomiin muutoksiin liittyvää aineistoa. Toimeksiantajien ja meidän yhteinen tahtotila oli, että asiasta on kyettävä esittämään eri osapuolille faktaa asiapitoisemman ja tietoon perustuvan keskustelun käymiseksi. Keskustelua tuli herättää sekä niissä ryhmissä, jotka uudistuksesta päättävät että niissä ryhmissä joihin uudistus keskeisimmin tulisi vaikuttamaan. 

 

Kirjoitimme, taitoimme, julkaisimme ja levitimme kolme eri raporttia eri kohderyhmille. Ensimmäinen kohdistettiin lukion rehtoreille, toinen korkea-asteen henkilökunnalle ja kolmas kansanedustajille, muille päättäjille ja medialle. 

 

Keskustelun velloessa sitä kiihdytettiin tapaamalla ja aktivoimalla lukuisia liitoja ja järjestöjä. Vakuutimme päättäjiä uudistuksen – hyvistä tarkoitusperistään huolimatta – todellisuudessa muuttavan merkittävästi suomalaisten käyttäytymistä peruskouluissa ja lukioissa. Käytyjen keskustelujen jälkeen valintakokeiden merkitys ymmärrettiin, jolloin liittojen ja järjestöjen asiantuntijat lobbasivat lainvalmistelijoita, vaikuttajia ja julkisen sanan edustajia.  

 

Liitto ja järjestökierroksen jälkeen toimme esille samat ongelmat ja epäkohdat medialle. Aiemmin tehdyn työn tuloksena onnistuimme saamaan aikaiseksi laajan julkisen keskustelun. Tekemämme työn tuloksena yhä useampi taho ja lainvalmistelija ymmärsi, että uudistuksella oli myös negatiivisia vaikutuksia, joita ei voinut ylenkatsoa tai sivuttaa. Eduskunnassa osa kokoomuksen kansanedustajista kääntyi oman ministerin uudistusta vastaan julkisesti.

 

Keskustelun aloite siirtyi virkamiehiltä ja poliitikoilta uudistuksen arvostelijoille, joka vuorostaan muokkasi julkista mielipidettä ja vaikutti uudistuksen täytäntöönpanoon. Lainvalmistelijoiden retoriikka ja tapa suhtautua uudistukseen muuttui tekemämme työn aikana merkittävästi. Virkamiehet ja päättäjät joutuivat puolustuskannalle uudistuksensa kanssa ja uudistuksen kehuminen vaihtui selittelyyn.

 

OKM joutui perääntymään alkuperäisitä linjanvedoistaan ja julkisuuteen kerrotut tavoitteet vesittyivät. Valintakokeet ja niitä edeltävä valmennuskurssitoiminta on tulevaisuudessakin turvattu, sillä merkittävä opiskelijamäärä tulee jatkossa pyrkimään valintakokeiden kautta korkea-asteelle. Toimeksiantajien liiketoiminnan edellytykset on vaikttamistoiminan ansiosta jatkossakin turvattu.

 

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä CRE8 Oy:n toiminnana tuloksena heränneeseen julkiseen keskusteluun. Koemme, että keskustelua on viety oikeaan suuntaan ja päättäjät on lopultakin saatu herätettyä kaavailtujen muutosten aiheuttamain epätasa-arvoa lisääviin vaikutuksiin.” – Janne Nousiainen, Valmennuskeskus Oy